ด้วย Today'sDate365 รับวันที่ปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือมาร์ทโฟนวันที่ปัจจุบันจะปรากฏขึ้นทันที

วันที่วันนี้คือ:

Today'sDate365 การนำเสนอ
Today'sDate365 การนำเสนอ

วันที่วันนี้เป็นอย่างไร หลายคนถามคำถามนี้ Today'sDate365 เป็นปฏิทินวันซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถดูวันที่ปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วและฟรี

วันที่ defintion

วันที่เป็นข้อบ่งชี้ของการกำหนดเวลาวันเดียว ปฏิทินเกรโกที่ใช้โดยประเทศส่วนใหญ่ตัดปีใน 12 เดือน 365 วัน (366 ในปีอธิกสุรทิน) และ 28, 30 หรือ 31 วันต่อเดือน (29 ในปีอธิกสุรทิน)

วันที่และไอที

ในการคำนวณวันที่ (เมตาดาต้า) ถูกนำมาใช้เพื่อระบุวันตามปฏิทินในปฏิทินเกรกอเรียน วันจึงแสดงให้เห็นวัน (ในความรู้สึกปกติ) แต่ยังสามารถมีเวลาในโซนเวลา

วันที่วันนี้เขียน

วิธีที่แตกต่างกันเพื่อระบุบ่งชี้วันที่ปัจจุบันมีอยู่ทั่วประเทศทั้งสองรู้จักกันดีที่สุดคือ endian น้อย (DD-MM-ปปปป) และ endian ใหญ่ (ปปปป-MM-DD) รูปแบบมาตรฐาน ISO 8601 ต้องใช้เตาอบตัวเลขสำหรับปีและตั้งค่าคำสั่งของแต่ละองค์ประกอบต่างๆเช่นปี, เดือนและวันที่